Kinderoppasdienst

De Kinderoppasdienst (KOD) geeft ouders met kleine kinderen de kans om bijvoorbeeld ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl iemand op de kinderen past.

Kinderoppas is geen vorm van alternatieve opvang; gezinnen dienen, voor oppas overdag en tijdens vakantieperiodes, eerder een beroep te doen op andere vormen van georganiseerde kinderopvang.

Babysit is een kwestie van duidelijke afspraken tussen alle partijen: de gezinnen, de oppass(t)ers (en hun ouders) en de kinderoppascoördinator.

Babysit kan pas goed functioneren wanneer elke betrokkene precies weet wat er van haar/hem verwacht wordt en wanneer de gemaakte afspraken stipt nagekomen worden.

Oppass(t)ers zijn geen personeelsleden noch aangestelden van de Gezinsbond; zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin.

Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen van dien: tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een aanvraag te voldoen.

De kinderoppascoördinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen gezinnen die een kinderoppas wensen en personen die de taak van kinderoppas willen waarnemen.

De kinderoppascoördinator heeft het recht een prestatie te weigeren van gezinnen welke zich niet aan de afspraken houden.

De KOD van de Gezinsbond is een service welke uitsluitend verleend wordt aan de leden. Niet-leden dienen zich eerst aan te sluiten.

Klik hier en stuur een berichtje naar Kinderoppasdienst voor meer informatie.